เกี่ยวกับเรา

About Us

ซาลดรา อาร์ทัว คลินิกฯ เป็นคลินิกกายภาพบำบัด แนวใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาความเจ็บปวด ฟื้นฟูร่างกายให้เกิดสมดุล ร่างกายของเราเสื่อมลงทุกนาที อายุที่มากขึ้น การใช้งานร่างกาย มลพิษ ความเครียด การนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานจนบาดเจ็บสะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ร่างกายอ่อนล้า ไม่แข็งแรง ความเจ็บปวดก็ตามมา บาดเจ็บง่าย ซ่อมแซมช้า รบกวนการใช้ชีวิต ลิมิตการทำงานของร่างกาย

ซาลดรา อาร์ทัว คลินิกฯ จึงออกแบบการรักษาฟื้นฟูระบบต่าง ๆในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบน้ำเหลือง กระตุ้นการเรียนรู้ของร่างกายและสมอง ให้ร่างกายแข็งแรงกว่าที่เคย

ทุกขั้นตอนการรักษาถูกออกแบบเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ไร้ความเจ็บปวดขณะรักษา สบายผ่อนคลายในแบบ Medical Spa มีนักกายภาพบำบัดวิเคราะห์ออกแบบการรักษาตามหลักวิชาการทางการแพทย์(กายภาพบำบัด) ทุกขั้นตอนการรักษาจะมีนักกายภาพบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่การนวด แต่เป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์(กายภาพบำบัด) ร่วมกับเทคนิคเฉพาะของซาลดรา อาร์ทัว คลินิกฯ

ฟื้นฟูร่างกาย ชะลอความเสื่อมของร่างกายทั้งระบบ เป็นการรักษาแบบองค์รวม กระตุ้นฟื้นฟูจนถึงระดับเซลล์ เรามุ่งเน้นที่จะป้องกัน ฟื้นฟู ร่างกายให้แข็งแรง ก่อนที่จะเกิดปัญหาการเจ็บปวด เราให้ความสำคัญกับการชะลอการเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรง อยู่กับคุณไปนาน ๆ

ด้วยเหตุนี้ ซาลดรา อาร์ทัว คลินิกฯ จึงมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การฟื้นฟูร่างกายของผู้ที่ไม่ได้ป่วย แต่ต้องการดูแลร่างกายให้แข็งแรง. ชะลอความเสื่อม ไปจนถึงผู้ป่วยโรคทางกายภาพบัด เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกทับเส้นประสาท โรคข้อ โรคปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ฯลฯ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ก็สามารถมาตรวจ ประเมิน รักษา ที่ซาลดรา อาร์ทัว คลินิกฯ ได้ค่ะ…

บรรยากาศในคลินิกและภาพการรักษา